Broaden your worldview

Over BYW

“Een man uit Song handelde in staatsiehoeden. Op een dag ging hij naar de volksstammen van Yue. Die mensen in Yue scheren echter hun haar af en tatoeëren hun lichaam, en dus hebben ze helemaal geen staatsiehoeden nodig.
Citaat uit Zhuang Zi, vertaling K. Schipper

Verschillende gewoonten, ideologieën … tussen mensen en groepen zijn van alle tijden. Die verschillende invalshoeken zijn een motor van creativiteit en vooruitgang. Wanneer ze uitgroeien tot tegenstellingen zijn ze echter een basis voor conflict.

BYW helpt je om het potentieel uit verschillende visies te halen door wereldbeeld verruiming en het opbouwen van dialoog.

Je wereldbeeld is je eigen filosofie van waaruit je handelt. BYW verruimt je blik op je omgeving, verhoogt je kennis en je inzicht in jezelf. Door ieders wereldbeeld te verruimen, ontstaan gedragen visies en groeit dialoog. Een groep wordt sterker in samenwerken en samen beslissen. Als individu word je sterker in je vak van leider, specialist, …

BYW is actief in de bedrijfswereld en maatschappelijke organisaties. 

Ontdek met BYW nieuwe invalshoeken.

Lees meer

Aanbod

Tweedaags seminarie voor raden van bestuur, directieteams, managementteams, politieke leiders ...

Lees meer

Visie- en teamvormende driedaagse trip

Lees meer

Participeren in denktanks van organisaties

Lees meer

Een eendaagse lezing die je toelaat je eigen visie op de toekomst te challengen

Lees meer

Tweedaagse workshop voor teams die naast debatteren, ook willen dialogeren

Lees meer

Agenda

Contacteer ons

8 + 8 =