Algemene inschrijvingsvoorwaarden

 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene inschrijfvoorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale pakket waarvoor werd ingeschreven.
 • Uw inschrijving is pas definitief nà onze bevestiging per e-mail en de ontvangst van uw betaling.
 • De inschrijver verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt conform de vervaldatum op de factuur en uiterlijk 15 werkdagen vóór de aanvangsdatum van het seminarie, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van subsidies via de KMO-portefeuille.
 • Annuleren dient te gebeuren per e-mail t.a.v. gudrun@broadenyourworldview.com en is slechts kosteloos mogelijk tot 15 werkdagen vóór aanvang van het event. Vanaf 15 werkdagen vóór aanvang van het event is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in hetzelfde event en vóór aanvang, door een andere deelnemer.
 • Er wordt geen aanpassing van het factuurbedrag voor het event toegestaan voor niet deelgenomen event-dagen of bij het voortijdig beëindigen van het event door de deelnemer.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% met een minimum van 100 EUR en een nalatigheidsintrest van 10% per jaar.
 • Retail Solutions bvba heeft steeds het recht om een gepland event te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.
 • De inschrijver is steeds, samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Retail Solutions bvba indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • De inschrijver neemt kennis van het feit dat Retail Solutions bvba niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke) veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na het event.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping van vrijwaring, zullen uitsluitend de rechtbanken van ons arrondissement bevoegd zijn.
 • De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. Retail Solutions bvba behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.

 

Privacy

De persoonsgegevens die men bezorgt, worden door Retail Solutions verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR). Ze worden verwerkt voor administratieve doeleinden, om te informeren over andere events, en bewaard zo lang als nodig. Overeenkomstig de privacyregelgeving kan men zijn persoonsgegevens steeds opvragen, laten aanpassen en verwijderen (binnen het wettelijk toegestane). De volledige Privacy verklaring hier te raadplegen.

 

Copyright

De documentatie die tijdens het event ter beschikking wordt gesteld, mag niet – geheel of gedeeltelijk – verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Retail Solutions.

V.U. Retail Solutions bvba, Meersstraat 31, 1730 Asse

0
  0
  Jouw winkelmandje
  Je winkelmandje is leegVerder winkelen