Over byw

Schakel ons in bij visievorming, strategische oefeningen, veranderingsprocessen, fusies, grensoverschrijdende samenwerking, diversiteit uitdagingen, team versterking, out-of-the box denken …

Vandaag zijn meer verschillende visies voelbaar tussen individuen, organisaties en maatschappijen. Deze vormen een potentieel, maar gepolariseerd bemoeilijken ze samenwerken en samen beslissen tussen individuen, teams, groepen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijk trachten wij vandaag verschillen in levensvisie te overbruggen door middel van debat, managementtechnieken, heropvoeding enz. Het hoogst eerbare resultaat lijkt een compromis waarin altijd winnaars en verliezers zijn.

BYW biedt een manier om verschillende visies te verbinden en tot creativiteit, samenwerking en gedragen strategieën te komen. “Je wereldbeeld verbreden en dialoog hanteren als alternatief voor debat.”

Je wereldbeeld bestaat uit paradigma’s over: jezelf, de jouw bekende wereld, de jouw onbekende wereld en het onkenbare. Opgebouwd in het verleden en verankerd in je onderbewustzijn handel je iedere dag vanuit dit referentiekader in functie van jezelf, je omgeving en je verantwoordelijkheden.
Het verruimen van je wereldbeeld ontwikkelt visie en nieuwe inzichten. Er ontstaat minder oordeel, meer leergierigheid en nieuwsgierigheid. Verruimen van je filosofie laat je flexibeler, rustiger, samenwerkend en strategisch omgaan met verandering en je omgeving.

Dialoog beoogt het vinden van creatieve oplossingen die de individuele wereldbeelden overstijgen. Dit in tegenstelling tot debat dat gebaseerd is op overtuigen van de andere.

BYW creëert ruimte, vorm, inspireert en challenget zodat je ruimere antwoorden kan vinden op de ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ vragen over jezelf, je organisatie, de maatschappij, de wereld, het leven en de kosmos. Je beslist zelf wat je meeneemt naar huis.

BYW is actief in de bedrijfswereld en maatschappelijke organisaties.

 “De evolutie van de vakman begint bij de evolutie van de vakman-mens.”

Onze filosofie

Als grondbeginsel voor onze initiatieven hanteren wij het comparatief model van de Belgische filosoof en wiskundige, Ulrich Libbrecht.

Het model onderstreept de evolutie van de mens en zijn omgeving als gevolg van het samengaan van kennis, innerlijke ervaring en fysiek bewustzijn.

Het concept is onze Google Earth map. De basis voor een helicopterview op historische, filosofische, wetenschappelijke, menselijke en futurologische evoluties.

Meer over het comparatief model:
http://www.libbrechtgenootschap.org/filosofie/

Missie

BYW wil bijdragen aan een duurzame en toekomstgerichte maatschappij.

BYW biedt transformerende kennis en initieert groei-ervaringen.

BYW werkt vanuit dankbaarheid. Dankbaarheid is de verbindende houding van enjoy, opportuniteiten zien, zachtmoedigheid, mededogen en dienstbaarheid.

Begin je dag met dankbaarheid…

Danny Saerens
Ondernemer in filosofie

Bio

Danny studeerde arbeidswetenschappen, maatschappelijk werk personeelsbeleid, bedrijfseconomie en governance. Momenteel studeert hij filosofie aan de School voor comparatieve filosofie in Antwerpen.

Danny heeft professionele ervaringen in human resources directie, retail directie, strategie, bestuursraden, ondernemerschap, training en begeleiding.

Hij is actief vrijwilliger en ere-voorzitter in het maatwerkbedrijf AMAB.

Ervaring als wereldburger: 58 jaar

Meer: curriculum vitae

Wie is Danny?

“Van jongs af aan houden een aantal vragen mij bezig: wie ben ik? wat is de mensheid? hoe functioneert de wereld en de kosmos? wat is de zin of de onzin van het bestaan? kan ik mijn omgeving bewegen of beweegt mijn omgeving mij?”.

“Mijn grootste voldoening is mensen inspireren en in beweging brengen.”

Ik ben mij steeds bewuster van mijn eigen wereldbeeld. Hierdoor groei ik als mens en als professioneel. Ik blijf jong in het hoofd terwijl ik rijp in het lichaam.”

“Na 10 jaar HR, 10 jaar retaildirectie, 15 jaar strategisch adviseur, bestuurder en ondernemer is het tijd voor een alles samenbrengende uitdaging: Broaden Your Worldview.”

Contacteer ons

1 + 15 =